strona główna / baza materiałów / regulamin

Regulamin DuoLife Drive

  1. Oprócz Klubowiczów, produktów i pracowników DuoLife, wizerunek DuoLife stanowi jeden z jej najcenniejszych aktywów i dlatego zawsze winien być szczególnie chroniony dla zachowania jego integralności dla wszystkich.
  2. Klubowicze nie mogą posługiwać się logami, nazwami, znakami towarowymi i prawnie chronionymi informacjami należącymi do DuoLife, chyba, że DuoLife upoważniło ich do tego na piśmie.
  3. DuoLife zezwala na wykorzystywanie w celach marketingowych oraz informacyjnych materiałów zawartych i udostępnionych na niniejszym dysku z zastrzeżeniem całkowitego zakazu jakiejkolwiek ich modyfikacji.
  4. Jeżeli materiały będą wykorzystywane w sposób komercyjny bądź publikowane przy artykułach bądź stronach internetowych dane artykuły i strony internetowe muszą zostać zatwierdzone przez Dział Marketingu marketing@duolife.eu.
  5. Zabronione jest stosowanie jakichkolwiek deklaracji medycznych przy jednoczesnym wykorzystaniu oficjalnych materiałów promocyjnych dotyczących produktów firmy DuoLife.
  6. Wszystkie udostępnione materiały są wyłączną własnością firmy DuoLife i jako takie należy je przedstawiać zachowując prawa autorskie należne firmie.
  7. Wszystkie udostępnione materiały są materiałami autoryzowanymi przez Dział Marketingu DuoLife. Nie ma możliwości otrzymania plików otwartych bądź w innych formatach niż te zamieszczone na niniejszym dysku.